z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych polegających na.: „Dostosowaniu lokalu mieszkalnego będącego własnością Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w Sichowie Dużym na dz. nr ew.1155/3, do zaleceń decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 11 grudnia 2015 roku znak: PINB.lioA.5160.6.7.2014” realizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.5.2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Attachments:
Download this file (Nr 32-2016.pdf)Nr 32-2016.pdf[ ]273 kB