z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2012 roku

z dnia 26.04.2013 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Staszowie

.

z dnia 26.03.2013 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym oraz podległych jednostkach organizacyjnych

.

z dnia 25.03.2013 roku w sprawie zmian w  planie wydatków na 2013 r.

.
z dnia 25.03.2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: geodety powiatowego-naczelnika wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami.
.

z dnia 06.03.2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2013r.

.

z dnia 06.03.2013 roku w sprawie likwidacji pojazdu. który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

.

z dnia 07.02.2013 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5773/2 o pow. 0,0120 ha

.
z dnia 14.02.2013 roku w sprawie powołania komisji ds. likwidacji ruchomości-pojazdów, które stały się mieniem Powiatu Staszowskiego na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku
.