z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2020 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nowo wybudowanego odcinka drogi powiatowej ulicy Mickiewicza w Opatowie

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2020 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dotychczasowej drogi gminnej Nr 100020R Dąbrowica - Góra w Dąbrowicy i stanowiącej jej przedłużenie drogi wewnętrznej, położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Energia przyszłości - Staż dla uczniów Technikum w Połańcu”

w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2019 roku, wniosków dotyczących
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 5 lutego 2020 r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok