z dnia 13 października 2015 r. w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie staszowskim

z dnia 13 października 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Mobilność europejska kluczem doświadczenia zawodowego – praktyki zawodowe we Włoszech” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 5 października 2015 r.w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Staszowskiego, położonego w Staszowie przy ul. 11 listopada 84

z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha, powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Stanisławowi Rogali Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Izydorowi Grabowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Szydłów

z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego