z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

.

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

.

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej
pełnomocnictwa  do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

.

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Staszowie

.

z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie analizy poniesionych w roku 2012 wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Staszowski

.

z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Organizacja spotkania integracyjnego, świąteczno-noworocznego, dla członków Polskiego
Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego Koła w Staszowie oraz zaproszonych gości”

.

z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w 2013 roku.

.

z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku”

.

z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod
nazwą: „Organizacja spotkania Wigilijnego dla członków Koła Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie”

.