w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/22/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2023

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2027

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek