w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 14 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2027

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Staszowie oraz włączenia szkoły do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie