w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/51/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/8/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Staszowski nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Staszów w obrębie Kurozwęki

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Jasieniu gm. Staszów