w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek