w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027

w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Staszowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok