w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej”

w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu staszowskiego"