w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek