w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Staszowskiego przekazanych w trwały zarząd