w sprawie zmian do Uchwały Nr XLV/106/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok.