w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/54/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Staszowskiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2006 rok

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/28/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2005 roku, dotyczącej określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planach wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.