w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planach wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie -budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i zapleczem technicznym

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie