w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/54/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Staszowskiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w planach wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/28/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2005 roku, dotyczącej określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku