w sprawie zmian w budżecie na 2005 roku.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 roku.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 roku.