w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/53/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2005/2006" w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (XLI_79_05.pdf)XLI/79/052013-09-26 14:52