w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/54/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Staszowskiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/53/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2005/2006" w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie budowli regulacyjnych zrealizowanych w ramach zadania pn. „ Regulacja rzeki Czarnej Staszowskiej od km 23+600 ( 100 m od mostu w ulicy Krakowskiej w kierunku ujścia rzeki) do km 24+300 ( granica administracyjna miasta Staszowa) wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym tego odcinka ")

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego zrealizowanych w ramach zadania pn. „ Regulacja rzeki Czarnej Staszowskiej od km 23+600 ( 100 m od mostu w ulicy Krakowskiej w kierunku ujścia rzeki ) do km 24+300 ( granica administracyjna miasta Staszowa) wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym tego odcinka ")

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 roku.