w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/28/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2005 roku, dotyczącej określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w roku 2004 Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, opracowanego na lata 2003 - 2006, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych..

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok

w sprawie opinii do projektu Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie