w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie zmiany uchwały o wysokości diet przysługujących radnym powiatu staszowskiego

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie.