w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Miasta w Katowicach dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

w sprawie zaopiniowania wniosku Powiatu Staszowskiego o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , projektu w ramach obszaru C - „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

w sprawie zaopiniowania  projektów planowanych do realizacji w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami”: obszar  „C” – wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, obszar „D” – likwidacja barier transportowych

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Staszowie

w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za rok 2004

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2004 rok