w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w  Staszowie na rok 2005.

w sprawie opracowania dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Staszowa od mostu w ulicy Krakowskiej w dół rzeki za oczyszczalnię ścieków (do granicy administracyjnej miasta Staszowa).

w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/47/03 Rady  Powiatu w Staszowie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie opracowania projektu budowlano-wykonawczego z częścią kosztorysową zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Czarnej Staszowskiej - odcinka od mostu w ulicy Krakowskiej do mostu na obwodnicy oraz zabezpieczenie prawego brzegu rzeki od kładki koło Starego Szpitala za Oczyszczalnię Ścieków.

w sprawie określenia planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok

w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenia

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Staszowie ul. Koszarowa 7

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Staszowie ul. Szkolna 11

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół  w Połańcu ul. Ruszczańska 23

w sprawie przekształcenia Technikum Elektrycznego na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w dotychczasowym Zespole Szkół w Połańcu, ul. Ruszczańska 23