w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/14/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2006 roku, dotyczącej określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Staszowskiego

w sprawie wyboru Starosty Staszowskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/1/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz zatwierdzenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Starosty Staszowskiego, Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Staszowie