w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2006 rok

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2005 rok

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Staszowie na rok 2006.