Protokół Nr XLII/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 11 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLI/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 1 lutego 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.