Protokół Nr XLIX 22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 28 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLI/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLVII/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 30 września 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLVIII/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 27 października 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLV/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLV/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 10 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLIV/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 31 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLII/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 11 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLIII/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr XLI/22 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 1 lutego 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.