Protokół Nr VI/19 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.