Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie § 8 pkt 7 Regulaminu udzielania w Starostwie Powiatowym w Staszowie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. uprzejmie informuje o udzieleniu w dniu 18 czerwca 2024 r. rzeczoznawcy majątkowemu Pani Dominice Hudyma prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Rzeczoznawca Majątkowy Dominika Hudyma zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w gminie Staszów, obręb Staszów 01, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

 • 5981/130 o pow. 0,1073 ha.
 • 5981/131 o pow. 0,0152 ha,
 • 5991/2, 5991/3, 5991/5, 5991/6, 5991/8 o łącznej pow. 2,0236 ha,
 • 3215/2, 3884/1, 4384/1, 5991/4 o łącznej pow. 0,0751 ha,
 • 5981/63 o pow. 1,1342 ha,
 • 5975/7 o pow. 0,1370 ha,
 • 5885/3 o pow. 0,1010 ha,
 • 5920/21, 5920/28, 5920/30, 5920/31, 5920/33, 5920/34, 5920/38 o łącznej pow. 0,3816 ha,
 • 3068/7 o pow. 0,4870 ha,
 • 5885/5 o pow. 0,0201 ha,
 • 5885/7 o pow. 0,0399 ha,
 • 417/26 o pow. 0,2787 ha,
 • 417/27 o pow. 0,1553 ha,
 • 417/10 o pow. 0,1042 ha,
 • 417/11 o pow. 0,1005 ha,
 • 417/28 o pow. 0,1262 ha,
 • 5904/1, 5904/5, 5904/7 o łącznej pow. 0,2655 ha,
 • 2511/23 o pow. 0,6478 ha,
 • 5602/1 o pow. 0,2988 ha,
 • 5602/2, 5602/6 o łącznej pow. 0,8916 ha,
 • 5602/15 o pow. 1,6932 ha,
 • 3761/4 o pow. 0,0797 ha,
 • 1006/3 o pow. 0,0587 ha,
 • 5877/2 o pow. 0,0590 ha,
 • 5891/3 o pow. 0,4193 ha,
 • 5891/4, 5891/6 o łącznej pow. 0,1716 ha,
 • 5803 o pow. 0,0559 ha,
 • 1060/13, 5856/7, 5871/3, 5883/1, 5900/1, 5917/73, 5921/33 o łącznej pow. 0,0287 ha,
 • 1760/3 o pow. 0,0077 ha,
 • 6050/2, 6050/3 o łącznej pow. 0,3508 ha

  w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego” za cenę 11 770,00 zł. brutto.

Wycena nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Połańcu, w Grzybowie i w Krzywołęczy

Wycena nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w gminie Staszów, Osiek, Połaniec, Rytwiany

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie

Wycena nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Staszowie

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie

Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2024 roku, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30  ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Powiat Staszowski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia:

„Wykonanie usługi składu, korekty, łamania i druku kwartalnika „Powiat Staszowski – Pismo Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego”, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na 2024 rok, od numeru 94 do numeru 97 (4 wydania po 500 sztuk).

Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie w 2024 roku

Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie w 2024 roku

Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego w Staszowie

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości - siedziby Starostwa Powiatowego w Staszowie w okresie 2024r.

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Remont schodów zewnętrznych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie

Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego w Staszowie

Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego w Staszowie

Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie w 2023 roku

Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie w 2023 roku

Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2023 roku, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30  ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7 28 - 200 Staszów /Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: SPAWALNICTWO”(dalej: projekt) — który ma zostać zrealizowany w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" finansowanego z  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki," jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie."

 

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Zamówienie nie zostało udzielone

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zaprasza do składania ofert na realizację: Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w roku 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie mieszkania

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zaprasza do składania ofert na realizację: Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w roku 2022.  

Kurs uprawnień SEP do 1 kv

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 24.03.2022.

Kurs uprawnień SEP do 1 kv