Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Staszowskiego w okresie od 01.01.2017r

Wykonanie prac remontowych uzupełniających zamówienie podstawowe polegające na Remoncie powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej dla zadania:

Zadanie Nr 1 Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie.

Termin negocjacji: 31.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.09.2015

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w czterech zadaniach
Zadania nr 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Grzybów, gmina Bogoria
Zadania nr 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Wysoki Duże, gmina Bogoria
Zadania nr 3 Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej w Staszowie
Zadania nr 4 Wykonanie podziału działki położonej w Staszowie, oznaczonej numerem 5981/66
Termin składania ofert: 10.08.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty oraz unieważnienie postępowania dla zadania nr 1 i 2: 25.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 07.09.2015
Unieważnienie postępowania dla zadania nr 3: 07.09.2015

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w dwóch zadaniach.

Zadanie 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Staszów

Zadanie 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Połaniec

Termin składania ofert: 05.08.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 11.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.08.2015

 

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących granic działek oraz budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz założenie mapy numerycznej dla obrębu Łęg gm. Połaniec powiat staszowski.
Termin składania ofert: 30.07.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 13.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.08.2015

Remont powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej. dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie. Zadanie Nr 2 ,Remont hali sportowej oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu.
Termin składania ofert: 07.07.2015 godz. 10:00
Wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ: 26.06.2015
Informacja o wyborze oferty: 15.07.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.07.2015

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących granic działek oraz budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz założenie mapy numerycznej dla obrębu Łęg gm. Połaniec powiat staszowski.
Termin składania ofert: 22.06.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 02.07.2015
Informacja o ponownym wyborze oferty: 09.07.2015
Unieważnienie postępowania: 14.07.2015

Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w Połańcu.
Termin składania ofert: 12.03.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 18.03.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.03.2015

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Powiecie Staszowskim”
Termin składania ofert: 22.01.2015 godz. 11:00