Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2017 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW

Termin składania ofert: 06.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 25.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 12.10.2017

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tursko Małe gm. Połaniec powiat staszowski

Termin składania ofert: 31.08.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 31.08.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 05.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.09.2017

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 4 zadaniach

Termin składania ofert: 27.07.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.07.2017
Informacja o wyborze oferty: 10.08.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.08.2017

Termin składania ofert: 26.07.2017 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 20.07.2017
Wyjaśnienie treści SIWZ: 21.07.2017
Informacja z otwarcia ofert: 26.07.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 02.08.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 10.08.2017

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej” realizowana w dwóch etapach: etap I – termomodernizacja, etap II – rewitalizacja

 

Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2017-2020

Termin składania ofert: 10.07.2017 godz. 10:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 30.06.2017
Informacja z otwarcia ofert:10.07.2017
Informacja o wyborze oferty: 17.07.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 01.08.2017

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 08.06.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 08.06.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 19.06.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 23.06.2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Termin składania ofert: 23.03.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 23.03.2017
Informacja o wyborze oferty: 05.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 18.04.2017

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, realizowane w 2 zadaniach.

Termin składania ofert: 16.03.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 16.03.2017
Informacja o wyborze oferty: 05.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 18.04.2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Termin składania ofert: 27.02.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.02.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 06.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 09.03.2017

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, (mapa do celów prawnych) realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 14.11.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 14.11.2016
Informacja o wyborze oferty: 24.12016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.12.2016

Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki 89/5 położonej w obrębie Trzcianka Wieś, gmina Osiek

Termin składania ofert: 24.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 31.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 20.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 20.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Utworzenie mapy numerycznej na podstawie danych z operatu założenia ewidencji gruntów i budynków ( szkice ) wraz z wektoryzacją użytków gruntowych i klas gruntów realizowane w trzech zadaniach.

Termin składania ofert: 19.10.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 13.10.2016
Informacja z otwarcia ofert: 19.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa mającej na celu doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków z zapisami ksiąg wieczystych

Termin składania ofert: 13.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 13.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.11.2016

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Staszowskiej Grupy Zakupowej

Termin składania ofert: 10.10.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 22.09.2016
Informacja-Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.09.2016r.: 29.09.2016
Zmiana treści SIWZ-zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 12.10.2016r. :29.09.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ: 30.09.2016
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2016r.: 01.10.2016
Informacja z otwarcia ofert: 12.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 21.11.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.12.2016

Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej

Termin składania ofert: 3.08.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 28.07.2016
Informacja o wyborze oferty: 17.08.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.08.2016

Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Termin składania ofert: 7.07.2016 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 11.07.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 14.07.2016

Usuwanie pojazdów z terenu powiatu staszowskiego, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Długoterminowy kredyt bankowy konsolidacyjny w wysokości 13 885 639 PLN.

Termin składania ofert: 23.05.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 27.04.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ: 29.04.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ: 05.05.2016
Informacja o wyborze oferty: 15.06.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 30.06.2016

Wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w Kielcach oznaczonej numerem ewidencyjnym 413/3.

Termin składania ofert: 25.04.2016 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 04.05.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 12.05.2016

Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2014-2017 dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie w zakresie obsługi rachunków rozliczeniowych tej jednostki.

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim

Termin składania ofert: 18.02.2016 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 22.02.2016
Informacja o ponownym wyborze oferty: 25.02.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 29.02.2016

Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.12.2015

Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 1.500.000,00 zł

Termin składania ofert: 14.12.2015 godz. 10:00
Informacja dla wykonawców: 11.12.2015
Informacja o wyborze oferty: 15.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.12.2015

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ew. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej

Termin składania ofert: 26.11.2015 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 19.11.2015
Informacja o wyborze oferty: 16.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 23.12.2015

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, programem antywirusowym oraz urządzeń wielofunkcyjnych do pracowni e-learningowych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych

Termin składania ofert: 17.11.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 07.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 14.12.2015

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach:

  • Zadanie nr 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębach Pęcławice Górne i Kolonia Pęcławska, gmina Bogoria.
  • Zadanie nr 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Niemścice, gmina Staszów.

Termin składania ofert: 22.10.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 03.11.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 06.11.2015

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, programem antywirusowym oraz urządzeń wielofunkcyjnych do pracowni e-learningowych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych

Termin składania ofert: 13.10.2015 godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 15.10.2015 godz. 10.00
Zmiana treści SIWZ: 07.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1a do formularza oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 09.10.2015
Zmiana treści SIWZ: 09.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1b do formularza oferty
Zmiana treści SIWZ: 12.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1b do formularza oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania: 02.11.2015

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w pięciu zadaniach

Zadania nr 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Grzybów, gmina Bogoria.

Zadania nr 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Wysoki Duże, gmina Bogoria.

Zadania nr 3 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w Oleśnicy.

Zadania nr 4 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Wólka Żabna, gmina Staszów.

Zadania nr 5 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Bukowa, gmina Osiek.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Staszowskiego w okresie od 01.01.2017r

Wykonanie prac remontowych uzupełniających zamówienie podstawowe polegające na Remoncie powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej dla zadania:

Zadanie Nr 1 Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie.

Termin negocjacji: 31.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.09.2015

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w czterech zadaniach
Zadania nr 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Grzybów, gmina Bogoria
Zadania nr 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Wysoki Duże, gmina Bogoria
Zadania nr 3 Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej w Staszowie
Zadania nr 4 Wykonanie podziału działki położonej w Staszowie, oznaczonej numerem 5981/66
Termin składania ofert: 10.08.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty oraz unieważnienie postępowania dla zadania nr 1 i 2: 25.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 07.09.2015
Unieważnienie postępowania dla zadania nr 3: 07.09.2015

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w dwóch zadaniach.

Zadanie 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Staszów

Zadanie 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Połaniec

Termin składania ofert: 05.08.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 11.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.08.2015

 

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących granic działek oraz budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz założenie mapy numerycznej dla obrębu Łęg gm. Połaniec powiat staszowski.
Termin składania ofert: 30.07.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 13.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.08.2015