Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji niezbędnego do aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2012 roku w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (5 PROW) dla działki numer 191/9 położonej w obrębie Mostki, gmina Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Termin składania ofert: 28.05.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 29.05.2019
Informacja o wyborze oferty: 13.06.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.06.2019

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 2 zadaniach.

Termin składania ofert: 27.03.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 28.03.2019
Informacja o wyborze oferty: 16.04.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 30.04.2019

Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 665/1 i 511/2 położonych w obrębie Korytnica, gm. Szydłów.

Termin składania ofert: 28.02.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 28.02.2019
Informacja o wyborze oferty: 07.03.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 15.03.2019

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim

Termin składania ofert: 21.01.2019 godz. 11:00
Informacja z otwarcia ofert: 22.01.2019
Informacja o wyborze oferty: 11.02.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.02.2019

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 435/3 (dawny numer 438/1) i 438/2 położonych w obrębie Koniemłoty

Termin składania ofert: 17.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2018
Informacja o wyborze oferty: 25.10.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 14.11.2018

Wykonanie projektu podziału działek

Termin składania ofert: 11.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 11.10.2018
Informacja o wyborze oferty: 17.10.2018
Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia: 06.11.2018

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 03.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 03.10.2018
Informacjz o wyborze oferty: 11.10.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 06.11.2018

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2017 i 2018 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW

Termin składania ofert: 11.09.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 11.09.2018
Informacja o wyborze oferty: 02.10.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 16.10.2018

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

Termin składania ofert: 27.09.2018 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 05.09.2018
Sprostowanie ogłoszenia: 08.09.2018
Wyjaśnienie treści SIWZ: 20.09.2018
Informacja z otwarcia ofert: 27.09.2018
Informacja o wyborze oferty: 21.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.01.2019

Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działki oznaczonej numerem 5592 położonej w obrębie Staszów

Termin składania ofert: 06.08.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.08.2018
Informacja o wyborze oferty: 21.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19.09.2018

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert: 29.08.2018 godz. 10:30
Wyjaśnienie treści SIWZ: 08.08.2018
Wyjaśnienie treści SIWZ: 13.08.2018
Informacja z otwarcia ofert: 29.08.2018
Informacja o wyborze oferty: 13.09.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 06.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wszystkimi dokumentami w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Na usługę ubezpieczenia Powiatu Staszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”,  znajduje się na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem http://www.suprabrokers.pl/node/377

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wszystkimi dokumentami w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Powiatu Staszowskiego”,  znajduje się na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem http://www.suprabrokers.pl/node/371

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów w części dotyczącej działek nr: 530, 5589, 5590, 5591, 5592 położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert: 05.06.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.06.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania: 13.06.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19.06.2018

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów w części dotyczącej działek nr: 530, 5589, 5590, 5591, 5592 położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert: 26.04.2018 godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania: 30.04.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 10.05.2018

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej

Termin składania ofert: 19.04.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 19.04.2018
Informacja o wyborze oferty: 07.05.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 29.05.2018

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 05.04.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 05.04.2018
Informacja o wyborze oferty: 12.04.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 17.05.2018

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 5 zadaniach.

Termin składania ofert: 27.02.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.02.2018
Informacja o wyborze oferty: 19.03.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 04.04.2018

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”

Termin składania ofert: 29.01.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 29.01.2018
Informacja o wyborze oferty: 15.02.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 05.03.2018

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.

Termin składania ofert: 19.12.2017 godz. 10:00
Wyjasnienie treści SIWZ: 13.12.2017
Informacja z otwarcia ofert: 19.12.2017
Informacja o wyborze oferty: 08.01.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 25.01.2018

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Termin składania ofert: 06.11.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.11.2017
Informacja o wyborze oferty: 22.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 05.12.2017

Wykonanie mapy z projektem podziału

Termin składania ofert: 02.10.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 02.10.2017
Informacja o wyborze oferty: 11.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 02.11.2017

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tursko Małe gm. Połaniec powiat staszowski

Termin składania ofert: 21.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 21.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 04.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19.10.2017

Utworzenia mapy numerycznej na podstawie danych z operatu założenia ewidencji gruntów (szkice) wraz z wektoryzacją użytków gruntowych i klas gruntów realizowane w trzech zadaniach.

Termin składania ofert: 11.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 12.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 20.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 11.10.2017

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2017 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW

Termin składania ofert: 06.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 25.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 12.10.2017

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tursko Małe gm. Połaniec powiat staszowski

Termin składania ofert: 31.08.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 31.08.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 05.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.09.2017

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 4 zadaniach

Termin składania ofert: 27.07.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.07.2017
Informacja o wyborze oferty: 10.08.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.08.2017

Termin składania ofert: 26.07.2017 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 20.07.2017
Wyjaśnienie treści SIWZ: 21.07.2017
Informacja z otwarcia ofert: 26.07.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 02.08.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 10.08.2017

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej” realizowana w dwóch etapach: etap I – termomodernizacja, etap II – rewitalizacja

 

Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2017-2020

Termin składania ofert: 10.07.2017 godz. 10:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 30.06.2017
Informacja z otwarcia ofert:10.07.2017
Informacja o wyborze oferty: 17.07.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 01.08.2017

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 08.06.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 08.06.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 19.06.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 23.06.2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Termin składania ofert: 23.03.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 23.03.2017
Informacja o wyborze oferty: 05.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 18.04.2017

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, realizowane w 2 zadaniach.

Termin składania ofert: 16.03.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 16.03.2017
Informacja o wyborze oferty: 05.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 18.04.2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Termin składania ofert: 27.02.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.02.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 06.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 09.03.2017

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, (mapa do celów prawnych) realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 14.11.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 14.11.2016
Informacja o wyborze oferty: 24.12016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.12.2016