Przebudowa  odcinków dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska od km 5+286 do km 6+178

Zadanie nr 2
Przebudowa  odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki - Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 7+040 do km 7+280

Zadanie nr 3
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 6+435 do km 7+430

Zadanie nr 4
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 7+870 do km 8+705