Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej