Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 1+128 do km  2+165.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170228 Ogłoszenie o zamówieniu Remont Gacki.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2017-02-28 08:43
Download this file (20170228 SIWZ załączniki Remont Gacki.zip)Siwz, załączniki2017-02-28 08:43
Download this file (20170314 Informacja z otwarcia ofert Remont Gacki.pdf)Informacja z otwarcia ofert2017-03-14 13:33
Download this file (20170329 Zawiadomienie o wyborze oferty Remont Gacki.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2017-03-29 14:54
Download this file (20170406 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont Gacki.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2017-04-06 13:00