Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2016 r.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice-Nawodzice od km 1+170 do km 1+630.

Przebudowa  dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujących zadaniach :
1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0039T Gacki -Dobrów od km 0+570 do km 1+120
2.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice – Moszyny od km 2+394 do km 2+581

Wynajem jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2015/2016.

Remont drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka – Szwagrów – Niekurza od km 2+397 do 3+047.

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec (na odcinku Zrębin - Połaniec)

Przebudowa odcinków  dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015r w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Remont dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujących zadaniach :
1.    Remont drogi powiatowej nr 0792T Czajków Północny - Wiązownica Mała od km   0+000 do km 1+861 i od km 2+690 do km 2+940 
2.    Remont odwodnienia w ciągu drogi  powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka – Łukawica od km  6+381 do km 7+031
3.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0792T Czajków Płn. - Wiązownica Mała  od km 2+940 do km 3+840

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2015 dla sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego wraz z kontrukcjami wsporniczymi do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Remont dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujących zadaniach :

  1. 1. Remont  drogi powiatowej nr 0842T Połaniec - Grabowa - Łyczba od km  3+700 do km 4+100
  2. 2. Remont  drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki - Kotuszów - Korytnica od km 6+441 do km 7+959
  3. 3. Remont  drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka od km  2+630 do km 2+880 , od km 3+040 do km 3+440 oraz od km 4+464 do km 5+187
  4. 4. Remont drogi powiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300.
  5. 5. Remont  drogi powiatowej nr 0350T Korzenno - Rudki od km  0+015 do km 0+641

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w 2015 roku

Przebudowa odcinków  dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015r w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.