Przebudowa  dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujących zadaniach :
1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0039T Gacki -Dobrów od km 0+570 do km 1+120
2.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice – Moszyny od km 2+394 do km 2+581

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20151008 Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2015-10-08 12:38
Download this file (20151008 SIWZ załączniki Przebudowa dróg.zip)SIWZ, załączniki2015-10-08 12:39
Download this file (20151028 Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa dróg.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2015-10-28 14:00
Download this file (20151106 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa dróg.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2015-11-09 09:28