Remont dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujących zadaniach :

  1. 1. Remont  drogi powiatowej nr 0842T Połaniec - Grabowa - Łyczba od km  3+700 do km 4+100
  2. 2. Remont  drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki - Kotuszów - Korytnica od km 6+441 do km 7+959
  3. 3. Remont  drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka od km  2+630 do km 2+880 , od km 3+040 do km 3+440 oraz od km 4+464 do km 5+187
  4. 4. Remont drogi powiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300.
  5. 5. Remont  drogi powiatowej nr 0350T Korzenno - Rudki od km  0+015 do km 0+641