Zarząd Powiatu w Staszowie działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, ust. 4 i ust. 7, § 8 ust. 1 i ust. 2, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 )

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Wiązownicy Dużej gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1206/2 o powierzchni 0,0677 ha.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20220725_Ogloszenie_o_przetargu.pdf)20220725_Ogloszenie_o_przetargu.pdf2022-07-25 11:16