Ogłoszenie o drugim  przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00005456/2 na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą ogrodzenia usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości. Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 7 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie - drugi przetarg.docx)Ogłoszenie-drugi przetarg2020-10-02 13:04
Download this file (2020116_Ogloszenie_o_odwolaniu_drugie_przetargu_ustnego.pdf)Ogłoszenie o odwołaniu przetargu2020-11-16 12:32