Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę rękawic ochronnych nitrylowych w ilości 7 300 szt. w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Informacja o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia z dn.31.12.2020r.