Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 2 zadaniach

Termin składania ofert: do 23.12.2020r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 23.12.2020r. godz. 10:00

Zapytanie cenowe z dn. 17.12.2020r.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.2

Odpowiedź na pytania Wykonawców z dn. 21.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 24.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 30.12.2020r.