Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 2 zadaniach

Termin składania ofert: do 26.11.2020r. do godziny 9:00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2020r. godzina 10:00

Zapytanie cenowe z dnia 20.11.2020r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

Zał. nr 2 - Wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty - ZAD. 1

Zał. nr 4 - Formularz oferty - ZAD. 2

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.11.2020r.

Odpowiedź na 2 pytania z dnia 25.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 03.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 30.12.2020r.