Dostawa urządzeń do zdalnego pomiaru temperatury ciała w ilości 9 szt. w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert: do 13.11.2020r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.11.2020r. godz. 10:30

Zapytanie cenowe z dn.06.11.2020r.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 - formularz ofertowy

Zał. nr 5 - wymagane parametry

Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.11.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 19.11.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 03.12.2020r.