Staszów: „Wykonanie robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego realizowanego w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20200911_Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_Przebudowa_odcinka_drogi_ powiatowej.pdf)Ogłoszenie o zamiarze zawarcie umowy2020-09-11 10:02
Download this file (20200930_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Roboty_dodatkowe.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2020-09-30 14:21