„Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert 10.09.2020 godz.10.00

Termin składania ofert 15.09.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.09.2020r.

Odpowiedź na pytanie i zmiana do zapytania cenowego z dnia 08.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.09.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 01.10.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 01.10.2020r. - Zadanie Nr 1,2,5

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 15.10.2020r. - Zadanie Nr 4

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 23.10.2020r.