„Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert 18.08.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dn. 17.08.2020

Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 21.08.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.08.2020

Informacja o o udzieleniu zamówienia  07.09.2020