„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert 09.06.2020 godz. 10.30

Informacja z otwarcia ofert 09.06.2020

Informacja o wyborze oferty 29.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.07.2020

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2020-05-25 13:58
Download this file (20200525_SIWZ_zalaczniki.zip)SIWZ,załączniki2020-05-25 13:58
Download this file (20200609_Informacja_Zamawiajacego_z_art_86_ust_5_ustawy_ PZP.pdf)Informacja z otwarcia ofert2020-06-09 14:43
Download this file (20200629_informacja_o_wyborze_oferty.pdf)Informacja o wyborze oferty2020-06-29 11:49
Download this file (20200714_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Przbudowa_drogi_Rytwiany_Lubnice.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2020-07-14 10:23