„Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych na podstawie przepisów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” na terenie Powiatu Staszowskiego”

Termin składania ofert 03.06.2020 godz. 10.00
Wyjaśnienie treści SIWZ 27.05.2020
Informacja z otwarcia ofert 03.06.2020
Informacja o wyborze oferty 16.06.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.06.2020

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2020-05-19 14:40
Download this file (20200519_SIWZ_zalaczniki.zip)SIWZ,załączniki2020-05-19 14:40
Download this file (wyjaśnienie treści SIWZ I.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2020-05-27 14:20
Download this file (Informacja Zamawiajacego z art 86 ust 5 ustawy PZP (2).pdf)Informacja z otwarcia ofert2020-06-03 14:03
Download this file (20200616_informacja_o wyborze_oferty.pdf)Informacja o wyborze oferty2020-06-16 10:40
Download this file (20200630_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Aktualizacja_uzytkow_rolnych.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2020-06-30 10:04