Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert: 26.03.2020 godz. 11:00
Odpowiedzi na pytania do SIWZ: 23.03.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania: 27.03.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.03.2020

Uwaga!
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej edytowalne załączniki zał. nr 3, zał. nr 5, zał. nr 6 zał. nr 7: 19.03.2020